Lokální reklamní zákazníci

Supermarketová reklama se hodí i do malého reklamního rozpočtu: Hodně služeb za přehlédnutelnou měsíční kompletní cenu. To zajišťuje dobrý přehled při kalkulaci reklamních nákladů - k tomu se jedná o trvalou reklamní prezentaci a to 360 dní v roce.

Regionální reklamní zákazníci

Firmy se zaměřením na větší spádovou oblast častěji využívají více top-marketů, aby svou reklamní prezentací oslovili co nejširší území a co nejvíce spotřebitelů. Zde se přímo nabízejí větší supermarkety nebo obchodní centra, které také přitahují návštěvníky ze širšího okolí.

Produktová reklama

CartBoards jsou atraktivní reklamní formou také pro výrobce produktů. Imidžová reklama, podpora prodeje přímo v místě prodeje nebo produktová reklama - malá plakátová plocha na nákupním vozíku nebo CheckoutPoster nabízejí prostor pro kreativní vytvoření reklamní prezentace.