Designujeme pro Vás skvělé reklamní motivy!

Úspěch Vaší reklamy v supermarketu závisí především na plakátovém zpracování Vaší reklamní nabídky. Správný reklamní účinek mají plakáty, které dokáže pozorovatel rychle vnímat a v případě potřeby si na ně vzpomene. Náš grafický tým vytvoří pro každého zákazníka individuální plakátové motivy - takto se z podkladů od zákazníka stávají na míru vytvořená plakátová řešení pro reklamu v supermarketu. Nechte se od nás překvapit - budete nadšení.

My používáme plakát: Méně je zde více!

Plakát není inzerát, proto by se měl omezit pouze na ty nejdůležitější prvky, aby pozorovatel mohl obsah rychle pochopit. Nechte našemu grafickému týmu dostatečně volný prostor a obdržíte účinné provedení Vaší reklamní nabídky, které je napasované na reklamní prostředí supermarketu.

Tvorba: Takto vznikají plakátové CartBoards a CashPoster!

Projednat grafiku se spolupracovníkem andré!

    Po objednání zakázky můžete projednat s poradcem andré Vaše motivy pro reklamu na nákupních vozících nebo CheckoutPosterech. Stanovte si cíle a obsah reklamy - a při tom se koncentrujte na přednosti Vaší firmy. My používáme plakát - Vaše prezentace musí být účinná. Zde platí méně je více, tak si pozorovatel všimne a zapamatuje Vaše jméno a nabídku!

Dodání podkladů!

Současně potřebujeme od zákazníka pro vytvoření plakátové grafiky podklady (v dobrém rozlišení): Loga a fotky, ale také brožury, letáky nebo jiné podklady jsou důležité části grafiky. Předejte tyto podklady néjlépe ihned spolupracovníkovi andré nebo je co nejrychleji pošlete na e-mail - tím rychleji se Vaše kampaň v marketu bude moci spustit.

Grafika andré: Plakátové provedení Vašich podkladů!

Náš spolupracovník z grafického oddělení vytvoří dle Vašich podkladů motivy pro CartBoards nebo CheckoutPoster, které jsou přizpůsobeny tak, aby supermarketová reklama byla efektivní. Cíleně dle Vašich přání, ale také s kreativním provedením našeho grafika.

Korektura

Před výrobou dostanete samozřejmě plakátové motivy ke korektuře/odsouhlasení - "souhlas pro tisk", kde zkontrolujete správnost a úplnost. Ve většině případech s Vámi korekturu projedná spolupracovník andré dokonce osobně, tak mohou být případná přání pozměnit grafiku rychle vyřízená.

Souhlas a produkce

Po odsouhlasení se hotové motivy vytisknou, zalaminují a připraví pro umístění do marketu. Náš firmení servisní tým se postará o kompletní instalaci médií do marketu.

Účinná prezentace: Vaše plakátové motivy v supermarketu!

CartBoards a/nebo CheckoutPoster s Vašimi individuálními plakátovými motivy jsou od teď aktivní ve Vámi zamluvených marketech - a vytváří spoustu šancí pro reklamní kontakt.

Na přání: Po roce změna grafiky zdarma možná!

Zákazníci andré se mohou po celou dobu reklamní kampaně aktuálně prezentovat: po roce můžete zažádat o změnu grafiky zdarma (další změny grafiky jsou za velmi příznivý cenový tarif!)

Skvělé-CartBoards-motivy: Plakát funguje na první pohled!

Posila u pokladen: CheckoutPoster-motivy!

Pro agentury a reklamní oddělení: Formáty!