Proto jsou supermarkety optimální reklamní místa!

Chcete oslovit lidi z Vašeho okolí? Spotřebitele, kteří jsou na jednom místě a jsou připraveni vnímat Vaše informace? Být s Vaší reklamnou opravdu blízko u zákazníka? Delší dobu? Toho všeho dosáhnete reklamou v supermarketu!

Enormně vysoká návštěvnost!

I ten nejmenší supermarket vykazuje velkou návštěvnost, větší markety mají potom v průměru kolem 150.000 návštěvníků za měsíc. Počty návštěvníků v jednotlivých supermarketech se získávají z počtu vydaných účtenek za nákupy, započítávají se také doprovodné osoby (faktor 1,5). Na vypočítané průměrné počty návštěvníků se můžete spolehnout - vysoká šance kontaktu s reklamou je garantovaná!

Trvalé působení reklamy: mít reklamu 360 dní v roce aktivní!

Díky reklamě v supermarketu působí Vaše reklamní sdělení neustále : Od pondělí do neděle! 7 dní v týdnu! 360 dní v roce!

Dlouhé otevírací doby: Reklama od 7 do 22 h. (často do 24h)

Markety mají otevřeno většinou od 7 do 22 h., často dokonce do 24 h. Díky tomu je Vaše reklama v pohybu každý den minimálně 12 h. - přímo v blízkosti zákazníků.

Přesně Vaše cílová skupina!

Reklamou v supermarketu vždy zasáhnete Vaší cílovou skupinu: lidi z Vašeho blízkého okolí, kteří často a rádi nakupují v místních marketech. Markety mají široké publikum, zde narazíte na každého!

Reklama bez velkých ztrát!

Markety mají dobře definovanou spádovou oblast - a lidé rádi navštěvují markety v jejich těsné blízkosti. Všichni tito návštěvníci marketů mohou být i Vašimi zákazníky - využijte obrovský potenciál návštěvníků.

Reklama je opakování: Učit se od silných značek!

Zákazníci rádi navštěvují markety, na které jsou zvyklí - a to často 2 až 3-krát týdně. Díky neustálé přítomnosti CartBoards, CheckoutPoster a InstoreSpotů je Vaše reklama viděna a slyšena pořád dokola. Na tento opakující se efekt vsází také brandová reklama - a to s velkým uspěchem.

Dlouhá doba nákupu!

V marketech se pohybují spotřebitelé - Vaši potenciální zákazníci, hodně z nich i delší dobu. Průměrný nákup trvá cca. 40 minut, dlouhá doba pro působení Vašich plakátů na nákupním vozíku.

Markety v nabídce andré >>